24. 08. 2011 - Články -> Titulní strana

foto 

Chudí lidé ve Frýdlantu a okolí touží po levném bydlení

Frýdlantsko - O levné bydlení v podobě startovacích bytů či sociální ubytovny mají zájem lidé s nízkými příjmy na frýdlantsku. Pomocí anket a dotazníků na to přišla expertní skupina místního komunitního plánování. Zástupci měst, Krajského úřadu Libereckého kraje a organizací nabízejících sociální služby, kteří byli do zjišťování zapojeni, nyní odevzdali sebraná data.
foto
 foto rajce.cz

 

„Například na internetové stránky města jsme umístili anketu, zda lidé mají zájem o různé typy sociálního bydlení. Odpovědělo nám přes sto padesát lidí a povětšinou byli našemu záměru nakloněni," uvedla vedoucí kanceláře úřadu Města Frýdlant Alena Švejdová.

Kladné ohlasy na záměr zřídit levné ubytování zaznamenali také terénní pracovníci sociální prevence a drogového programu sdružení Most k naději, kteří od června dávali k vyplnění dotazníky svým klientům. „Dotazovaní projevili zájem především o startovací byty, kde by mohli žít s celou rodinou. Jednotlivcům by stačila i ubytovna, za níž jsou schopni a ochotni zaplatit částku okolo 2.000 korun," uvedla za Most k naději Šárka Jirošová.

Podobně vidí situaci místostarostka Nového Města pod Smrkem Radoslava Źáková, která se rovněž angažuje v získávání informací. „Absence volných startovacích bytů je problém celého výběžku. U nás jsou nyní všechny obsazené, a co se týče jiných měst a obcí, je situace dost podobná. Snad jen v Pertolticích je nyní sedm volných bytů," uvedla Žáková. Podle ní však může být pro mnohé nízkopříjmové rodiny problém dosáhnout i na tyto byty, jelikož je zde nutné zaplatit kauci ve výši tří měsíčních nájmů. „Mnozí lidé sice mají na samotné placení nájemného, ale kauci dohromady nedají, aniž by se zadlužili. Taková služba pro ně pak není žádným řešením," dodala.

Kromě bezmála 40 malometrážních startovacích bytů je v Novém Městě takřka neustále zaplněná místní ubytovna. I o tomto typu ubytování expertní skupina velmi vážně uvažuje. Podle odborné koordinátorky Územní řídící skupiny Krajského úřadu Lenky Porubské v regionu chybí také domy s pečovatelskou službou. Kapacity toho frýdlantského nedostačují poptávce a mnozí lidé, kteří by o něj měli zájem, pobývají na jednotce LDN frýdlantské nemocnice.

Podrobnější informace o potřebách ubytování a stávající situaci vzniknou v průběhu září na základě sebraných analýzy dat. Tu má na starosti Jana Pokorná z Centra pro podporu rozvoje společnosti zastoupené (CEPROS). Expertní skupina pak bude projednávat stanovení prioritního typu požadovaného ubytování.

autor Bc.Pavel Pech je terénním pracovníkem programu IP1 sociální prevence
Financovaného z projektu reg. CZ.1.04/3.1.00/05.00023 „IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji" realizovaný podle rozhodnutí OLP/1652/2010letech 2010 - 2012