22. 04. 2014 - Články -> Linka duševní tísně

LINKA DUŠEVNÍ TÍSNĚ V MOSTĚ OPĚT OBNOVUJE NONSTOP PROVOZ

Linka duševní tísně v Mostě oznamuje široké veřejnosti, že od 1. 4. 2014 obnovila nonstop provoz této hojně využívané sociální služby.

Provoz Linky duševní tísně byl z finančních důvodů v roce 2012 omezen a pozbyl tak možnost poskytnout nonstop služby v náročných životních situací všem potřebným lidem. Navzdory obtížím se podařilo v letošním roce získat dostatek finanční prostředků na obnovení nepřetržitého provozu telefonní krizové intervence.

Na telefonním čísle 476 701 444, skype kontaktu ldt.most a e-mailové poradenské lince ldt.most@seznam.cz jsme připraveni poskytnout služby všem, kteří si se svým životem, osamělostí, se vztahy, s bolestí duše i těla, s odlišnou sexuální orientací i s jinými obtížnými situacemi či krizemi, neví rady.

Spolu s obnovením nonstop provozu byly spuštěny i facebookové stránky (Linka Duševní Tísně), kde budou pravidelně zveřejňovány příspěvky a důležité informace pro veřejnost.

Tým pracovníků Linky duševní tísně.