27. 02. 2014 - Články -> Titulní strana

Most k naději na odborném semináři: Nový občanský zákoník v praxi spolků

Most / Ústí nad Labem 5. 2. 2014

 Odborný seminář pořádající sdružení Pro bono aliance pod záštitou Velvyslanectví USA zahájil jeho ředitel Petr Kutílek (na první fotografii). Po té se ujala slova Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, PhD., z brněnské Univerzity. Mezi přítomnými byli jak zástupci neziskových organizací, tak i notáři. Most k naději zastupovali PhDr. Dagmar Jandová a Lubomír Šlapka. Seminář byl pořádán v budově magistrátu města Ústí nad Labem. JUDr. Ronovská představila právní pohledy tzv. Nového občanského zákoníku, jehož platnost nastala 1. 1. 2014 a dopady některých ustanovení na neziskové organizace a další právnické osoby. Poutavě prezentované informace shrnují základní pozitiva i úskalí novely s erudovaným právnickým doporučením. Seminář se nesl v otevřeném pracovním duchu, kde bylo umožněno i mnoho konkrétních otázek a sdělena stanoviska právního výkladu.

S účinností Nového občanského zákoníku, zanikají i některé právní formy resp. názvy. Například až donedávna označovaná občanská sdružení se novelou OZ mění na spolky, družstva či ústavy, vždy podle náplně činnosti. Občanská sdružení mají přechodnou dobu 2 let na změnu názvu a na zvolení právního postavení. Seminář byl vynikající a poučnou příležitostí, jak pojmout aplikaci oz uvnitř neziskových organizací. Výstupy ze semináře budou vhodné při jednání Výboru MONA a při dalším rozhodování o právní formě našeho současného sdružení.

 Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, PhD.
Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, PhD Foto: LŠ