20. 02. 2014 - Články -> Titulní strana

Most k naději se účastnil prezentace organizace Společně k bezpečí na Zámku v Trimicích

Město Trmice s organizací Společně k bezpečí, pořádalo dne 19. 2. 2014 prezentaci manuálu Společně proti drogám – jak společně postupovat v oblasti protidrogové prevence. Manuál přítomným zástupcům měst a obcí, policie ČR, městských policí a neziskovým organizacím – představila Mgr. Kateřina Pospíšilová (na snímku stojící). Za účasti starostky a místostarosty Trmic, byla vydaná brožura uvedena jako pomocník pro zastupitele, občany – ale i pro další širokou veřejnost. Most / Trmice Brožura mimo jiné obsahuje odpovědi na časté otázky laické veřejnosti ve vztahu k toxikománii. Zajímavé jsou návody, jak se zachovat když… řešeny jsou různé životní situace v drogové oblasti a srozumitelně je popsáno, jak by mohl občan, zastupitel na tu kterou situaci reagovat.

Projekt byl financován z mimořádné výzvy Ministerstva vnitra ČR na prevenci příhraniční drogové kriminality v roce 2013 a na obsahu se podíleli nejen samotní policisté, ale také zástupci odborných neziskových organizací a samosprávy Trmic i partnerského města Aše. Nezbytné praktické informace poskytlo ústecké sdružení Drug Out Club – provozující K-centrum v Ústí nad Labem, vedené Mgr. Radkou Koblížkovou. Ředitel policie Územního dobru Ústí nad Labem plk. Vladimír Danyluk, vystoupil s kladně hodnotícím projevem, obdobně jako paní starostka Trmic.

V diskusi přispěl i ředitel Mostu k naději – zřizovatel K-center v Mostě, Žatci, České Lípě a Liberci L. Šlapka, který ocenil prospěšnost vydané brožury s poznámkou možnosti doplnění kontaktů na pomáhající organizace a zejména pak na K-centra, případně na krajské protidrogové koordinátory. Mgr. Pospíšilová odvětila, že se uvažovalo o doplnění těchto kontaktů, ale s ohledem na možnost celorepublikového rozšíření publikace, nakonec bylo rozhodnuto, že není vhodné uvádět konkrétní kontakty. „Je totiž možnost vyhledat si konkrétní kontakty na internetu“.

Foto: LŠ