23. 01. 2014 - Články -> Titulní strana

Ocenění za nezištnou pomoc při prevenci drogových závislostí a HIV

Certifikát a pozlacenou stužku – mezinárodní symbol prevence HIV/AIDS – z rukou ředitele sdružení Most k naději Lubomíra Šlapky, převzal v prostorách Krajského úřadu Ústí nad Labem Mgr. Martin Klika, radní pro sociální a bezpečnostní oblast Kraje.

Most/Ústí nad Labem

 Ocenění Mgr. KlikaFoto / z leva: Lubomír Šlapka a Mgr. Martin Klika


Kolektivní orgán, Výbor Mostu k naději, zastoupený odbornou i laickou veřejností na svém zasedání jednomyslně rozhodl o udělení tohoto v ČR jedinečného ocenění pro M. Kliku, za jeho dlouhodobý, nezištný a férový přístup ve věcech minimalizace drog a dalších sociálních patologií v regionu. Klika se tak 21. ledna 2014, zařadil mezi oceněné významné regionální i celostátní osobnosti, které svým přístupem pomáhají pomáhat. Nositelé ocenění JUDr. Richard Falbr, europoslanec, Ing. Jiří Hlinka, místostarosta města Osek. Josef Horáček, starosta města Bílina, Naďa Jozífková, bývalá náměstkyně primátora statutárního města Liberce, JUDr. Hana Jeníčková, náměstkyně primátora statutárního města Most, Ing. Jaromír Pekař, místostarosta města Turnov. Ing. Dan Ramzer, starosta města Frýdlant v Čechách a další osobnosti, které se aktivně a často nad rámec svých běžných povinností - podíleli či podílejí na podpoře neziskového sektoru a ochraně veřejného zdraví i na boji se sociálními patologiemi. K předanému uznání překvapený Martin Klika řekl: „Děkuji, Certifikát považuji za uznání nejen mé práce, ale také týmu mých spolupracovníků, zastupitelů i úředníků“. Ředitel Šlapka radnímu poděkoval za jeho aktivity v Litvínově i na Krajském úřadu Ústeckého kraje. „Toto ocenění ukazuje, že česká společnost i politika, nemusí být jen negativní. Právě tito, osvícení a mnohdy skromní lidé – dávají naději, že se člověk, občan – má na koho obrátit ve složité životní situaci.“ – řekl při předávání ocenění Šlapka.