12. 06. 2013 - Články -> Titulní strana


Spuštění CERTIFIKACÍ programů primární prevence rizikového chování


Na počátku června byla z pověření MŠMT spuštěna činnost Pracoviště pro certifikace pod Národním ústavem pro vzdělávání. Jeho úkolem je zprostředkovávat certifikační proces poskytovatelům programů školské primární prevence zahrnující všechny oblasti rizikového chování. Vše potřebné o Pracovišti pro certifikace a celém certifikačním procesu se dozvíte na webových stránkách: http://www.nuv.cz/vice/pracoviste-pro-certifikace

V úterý 25.6 2013 (v čase od 9.30 do 16.30) se uskuteční školení pro zájemce o certifikaci odborné způsobilosti programů primární prevence rizikového chování s názvem „Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární
prevence rizikového chování - vzdělávání pro poskytovatele programů primární prevence rizikového chování“.


Školení poskytne vysvětlení procesu certifikací a Standardů odborné způsobilosti a bude prostor na otázky. Školení je poskytováno zdarma.
Lektory jsou PhDr. Lenka Skácelová, PhDr. et Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D a Mgr. Jan Žufníček.
Školení se bude konat v prostorách Národního ústavu pro vzdělávání na adrese: Novoborská 372, Praha 9.
Přihlásit se můžete zde: http://www.nuv.cz/vice/pracoviste-pro-certifikace

Ve středu 26.6 2013 (v čase od 9.30 do 16.30) se uskuteční školení pro certifikátory s názvem „Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování - vzdělávání pro certifikátory“


Školení poskytne vysvětlení procesu certifikací a kontroly naplňování Standardů z pohledu certifikátorů a bude prostor na otázky. Školení je poskytováno zdarma. Certifikátoři, kteří absolvovali školení v roce 2012 v rámci projektu VYNSPI, toto školení již absolvovat nemusí.
Lektory jsou PhDr. Lenka Skácelová, PhDr. et Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D a Mgr. Jan Žufníček.
Školení se bude konat v prostorách Národního ústavu pro vzdělávání na adrese: Novoborská 372, Praha 9.
Přihlásit se můžete zde: http://www.nuv.cz/vice/pracoviste-pro-certifikace

Jan Žufníček

Národní ústav pro vzdělávání
Oddělení pro rovné příležitosti ve vzdělávání, PPP a prevenci
Novoborská 372, 190 00 Praha 9