10. 03. 2014 - Články -> Titulní strana

Setkání 21 neziskových organizací na Úřadu vlády ČR - Odborná platforma proti sociálnímu vyloučení

Praha – Strakova akademie 28. 2. 2014.

Na pozvání ředitele Agentury pro sociální začleňování Bc. Martina Šimáčka, pověřeným zastupováním ředitele Sekce pro lidská práva se sešlo na pracovním jednání celkem 21 organizací z České republiky. Představitelé vybraných organizací působících v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) měli možnost diskutovat o aktuální situaci. Neformální platforma byla přínosem jak co do obsahu programu jednání, tak pro získání důležitých praktických informací pro další práci v SVL.

Témata jednání:

- Dopady systémových a legislativních změn v terénu, odborná reflexe kompetentním orgánům státní správy.

- Připravovaná legislativa a jiná systémová opatření, zejména ze strany ministerstev.

- Problematika postupu jednotlivých samospráv, dobé a špatné praxe.

- Aktuální potřeby poskytovatelů soc. služeb vč. financování činnosti.

- Problematika Evropských strukturálních fondů, implementace a evaluace.

- Aktuality z činnosti Agentury.

– Kritická reflexe činnosti a podíl na strategickém plánování dalšího rozvoje Agentury.

Mezi přítomnými byli i zástupci K-center Chomutov a Ústí nad Labem. Projekt sociální prevence v Libereckém kraji a K-centra Most, Liberec, Žatec i Česká Lípa, zastupoval ředitel organizace Most k naději Lubomír Šlapka, který v diskusi mimo jiné uvedl, že v době zakládání Agentury exministryní pro lidská práva Džamilou Stehlíkovou, byl členem pracovní skupiny pro nelátkové závislosti. „Ne všechny cíle se Agentuře povedly, ale její činnost je pro koordinaci boje se sociálním vyloučením nepostradatelná“ řekl Šlapka, který vyjmenoval rizikové sociálně vyloučené lokality, v nichž Most k naději působí a ocenil přístup radního pro sociální věci a bezpečnost Mgr. Martina Kliky v Ústeckém kraji.

Foto: LŠ