27. 02. 2014 - Články -> Titulní strana

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků Most k naději a SVĚTLO

V únoru proběhlo již několikáté interdisciplinární a mezioborové vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. Tentokrát se uskutečnilo v Mostě a bylo spojeno i s exkurzí prostor K-centra. Hlavní výhodou výměnných stáží a interoborového setkávání je zejména výměna zkušeností. Tentokrát se setkání zaměřilo na oblast sdílení dobré praxe. Mostečtí pracovníci K-centra považují za dobrý nápad kolegyň z K-centra Chomutov, vymezení barevných zón (čar), které budou klientům – uživatelům drog pomáhat s jejich orientací uvnitř zařízení K-centra. To má jak bezpečnostní, tak organizační účinek. Zabrání se tak neoprávněnému pohybu osob v prostorách, kde nemají nepovolaní co dělat.

Kontaktní pracovník K-centra Most David Schilling si posteskl, že na podobné výměny zkušeností je jenom omezený čas. „Určitě bychom přivítali, kdybychom se takto mohli setkávat více a hlavně déle.“ říká David a jeho kolegyně Míša to potvrzuje.

Atmosféra se nesla v uvolněném a přátelském duchu.Zaměstnanci obou organizací sdíleli své poznatky a praktické rady i informace. Ředitel organizace Most k naději L. Šlapka při setkání pohovořil s ředitelem sdružení Světlo Luďkem Kočím. Proběhla výměna informací o financování a problémech managementu neziskových organizací.

 Pracovníci K-centra Most a Chomutov

Foto: J. Petrůj