VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Ústecký Kraj

Pozice „Kontaktní a poradenský pracovník/sociální pracovník (pracovnice) v kontaktním centru Most“

Úvazek – 1,0

Náplň práce:

- kontaktní a individuální práce s uživateli návykových látek vycházející z principů minimalizace škod způsobených závislostním chováním a ochrany veřejného života

- služba nabízí dále výměnný program, prostor pro osobní hygienu, základní zdravotní ošetření

- zajištění běžného provozu centra

- administrativa související s provozem služby, …a další

- spolupráce na tvorbě metodik a projektů

Požadujeme:

 • minimální věk 22 let
 • vzdělání a odborná způsobilost pro výkon práce sociálního pracovníka podle zákona 108/2006 Sb.,
 • výpis z rejstříků trestů
 • abstinenci od omamných a psychotropních látek
 • nehodnotící a nestigmatizující postoj k uživatelům návykových látek, s lidmi ohroženými sociálním vyloučením; schopnost udržet hranice s klienty
 • organizační a komunikační dovednosti, aktivní přístup, schopnost zvládání stresových situací,
 • schopnost týmové spolupráce i schopnost samostatné práce, zodpovědnost

Výhodou

 • zkušenost s prací v sociálních službách, znalost v oboru adiktologie
 • další kurzy v oblasti práce s klientem – výhodou (krizová intervence, motivační rozhovory; …)

Nabízíme:

 • profesní přístup, přátelskou a otevřenou atmosféru v týmu
 • možnost profesionálního rozvoje
 • prostor pro samostatnost a tvořivost
 • 6 týdnu dovolené

Uzávěrka přihlášek: 20.5.2021

Termín pohovorů: po 20.5. 2021

Plánovaný nástup: - červen 2021

Zájemci mohou zasílat své ŽIVOTOPISY, společně s MOTIVAČNÍM DOPISEM !!!

na e-mail: vedouci.kcm@mostknadeji.cz

Na závěr životopisu uveďte: „Souhlasím s poskytnutím osobních údajů uvedených v tomto životopise a jejich schraňováním pro účely výběrového řízení Mona, z. s.

Vybraní uchazeči budou pozvání na osobní pohovor!

Kontaktní osoba: Dagmar Jandová, tel. 602 219 372. Informace o organizaci: www.mostknadeji.cz

Organizace si vyhrazuje právo vyhlásit nové výběrové řízení v případě, že nevybere vhodného kandidáta na obsazovanou pozici. Vyhrazuje si také právo prodloužit či zkrátit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace.

Výběrové řízení na pozici terénního pracovníka v sociálních službách

Organizace: Most k naději, P. Jilemnického 1929, Most

Hledáme kolegyni/kolegu do týmu terénních pracovníků na Mostecku s nástupem možným od 1.7.2017 nebo dle dohody. Jedná se sociální službu „Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny“.

Poskytujeme služby sociální prevence „Harm Reduction“ pro cílovou skupinu osob ohrožených rizikovým způsobem života v důsledku aktivního užívání omamných a psychotropních látek. Působíme v přirozeném prostředí klientů – v terénu.

Požadujeme:

Empatii a sociální cítění

Psychickou stabilitu a odolnost vůči stresu

Schopnost řešit krizové situace

Věk minimálně 21 let

Minimální stupeň vzdělání SŠ a absolvovaný kurz „Pracovník v sociálních službách“

Nabízíme:

Práci v mladém kolektivu

Možnost dalšího vzdělávání v dané oblasti

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

V případě zájmu prosím zašlete životopis společně s motivačním dopisem na adresu vedouci.atk@mostknadeji.cz. Zájemcům, kteří nezašlou společně s životopisem motivační dopis nebude poskytnuta zpětná vazba ze strany zaměstnavatele.

V případě doplňujících informací kontaktujte vedoucí služby Ing. Lenku Acs Holakovskou na telefonním čísle 725457260.

Streetworker : práce s uživateli drog

Úvazek: HPP

Nástup: dle dohody

Pracoviště: Liberec

Náplň práce:

Naší kanceláří je přirozené prostředí uživatelů drog. V genderově vyvážených dvojicích se pohybujeme v ulicích měst, navštěvujeme squaty a drogové byty. Pomáháme uživatelům komplexně řešit jejich situaci. Naší filozofií je Harm Reduction. Lidský přístup a moderní postupy. Věříme, že každý má šanci začít znovu.

Nabízíme:

- práci, která má smysl

- 30 dní dovolené

- možnost si zorganizovat vlastní čas

- seberealizaci při práci se zajímavou cílovou skupinou

- zázemí dobře profilované organizace v oboru

- prostředí dynamického týmu

- týmovou práci pod supervizí a metodickým vedením

- možnost dalšího vzdělávání v oboru

- podílení se na tvorbě projektu, jsme otevření novým nápadům

Požadujeme:

- věk min. 21 let

- kvalifikace: min. SOU, SŠ,

- kurz pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. (kvalifikační kurz lze doplnit po nástupu do zaměstnání)

- schopnost komunikace a práce s lidmi

- samostatnost

- základy práce na PC – Windows, MS Office, internet

- čistý trestní rejstřík

- vyjasněný postoj vůči drogám

Finanční ohodnocení:

- platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě s ohledem na vzdělání a předchozí praxi v oboru (od 14 320,--)

V případě Vašeho zájmu zašlete co nejdříve strukturovaný životopis a motivační dopis na emailovou adresu vedouci.tp@mostknadeji.cz
Po vyhodnocení zaslané dokumentace budou vybraní uchazeči pozváni na pohovor, jehož datum bude upřesněno.

Výběrové řízení – Ústecký kraj

Pozice: „sociální pracovník v Sociální protidrogové poradně – Litvínov – Janov“

Požadujeme:

 • Vzdělání dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách splňující podmínky na pozici Sociální pracovník; tj. minimálně VOŠ
 • Věk minimálně 21 let
 • Trestnou bezúhonnost
 • Komunikační dovednosti
 • Umění jednat v krizových situacích
 • Rozhodnost, schopnost týmové práce, empatie, spolehlivost

Výhodou:

 • praxe v oboru sociální práce
 • výcvik v krizové intervenci
 • zkušenosti s projektovou činností
 • znalost sociální sítě

Náplň práce:

 • poskytování odborného sociálního poradenství v oblasti drog a drogových závislostí
 • spolupráce s návaznými službami
 • administrativní práce spojená s poskytováním služby
 • spolupráce na rozvoji služby
 • podílení se na tvorbě metodik apod.

Nabízíme:

 • práci ve stabilní neziskové organizaci
 • práce v příjemném pracovním kolektivu
 • bezplatná účast na supervizích a vzdělávacích kurzech
 • 6 týdnů dovolené

Pracovní úvazek:

 • Pracovní smlouva na dobu určitou od 1.7. 2017 do 29.2.2020
 • práce na plný úvazek
 • Jedná se o projekt financovaný ze SR a OPZ; po ukončení projektu je financování služby nadále zajištěno
 • Výše měsíční hrubé mzdy 25.000, - 30.000, plný úvazek

V případě zájmu zašlete svůj životopis společně s motivačním dopisem v rozsahu max. 1 normostrany na email: sppj@mostknadeji.cz

Kontaktní osoba: Iveta Theuserová, DiS. tel: 601 159 100

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Ústecká Kraj

Pozice „ sociální pracovník v kontaktním centru Žatec“

Požadujeme:

 • vzdělání dle zákona 108/2016 Sb. o sociálních službách na výše uvedenou pozici
 • věk minimálně 21 let
 • trestnou bezúhonnost
 • abstinenci od omamných a psychotropních látek
 • psychickou stabilitu a odolnost vůči stresu
 • schopnost pracovat bez předsudků a s velkou mírou empatie s lidmi ohroženými sociálním vyloučením
 • ochota pracovat s uživateli drog
 • empatie
 • komunikativnost
 • schopnost týmové spolupráce i schopnost samostatné práce a ochotu učit se novým věcem

Nabízíme:

 • Práci na HPP
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • možnost profesionálního rozvoje a vzdělávání v oboru
 • prostor pro samostatnost a tvořivost

Plánované datum nástupu: 1. 10. 2016

Zájemci mohou zasílat své životopisy společně s motivačním dopisem na emailovou adresu: vedouci.kcz@mostknadeji.cz

Kontaktní osoba: Martin Motl, tel. 602 219 371

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Liberecký Kraj

Kontaktní pracovník/pracovnice

Kontaktní centrum pro drogové závislosti v České Lípě vypisuje výběrové řízení na pozici: Kontaktní pracovník

Úvazek: 1,0 (0,5 kontaktní práce + 0,5 terénní práce)

Počet volných míst: 1

Nástup: Dle dohody (místo je volné od 1. 1. 2017)

Pracoviště: Česká Lípa

Náplň práce:

Náplní práce je přímá práce s uživateli drog, kontaktní pracovník pracuje přímo v zařízení (K-centrum Česká Lípa). Hlavní filozofií je tzv. Harm Reduction, tj. snižování rizik u uživatelů drog a ochrana veřejného zdraví.

Dále pracovníci vedou s klienty případová poradenství, provádějí krizovou intervenci, po odborném proškolení testování na přítomnost protilátek na HIV, HCV, BWR, testování na omamné a psychotropní látky a další. Samozřejmostí pak je i zpracovávání příslušné dokumentace.

Požadujeme:

- věk min. 21 let

- kvalifikace: min. SOU, SŠ,

- kurz pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. (kvalifikační kurz lze doplnit po nástupu do zaměstnání)

- schopnost komunikace a práce s lidmi

- samostatnost

- základy práce na PC – Windows, MS Office, internet

- čistý trestní rejstřík

- vyjasněný postoj vůči drogám

Nabízíme:

- zázemí dobře profilované organizace v oboru

- zajímavou práci v mladém týmu

- týmovou práci pod supervizí a metodickým vedením

- možnost dalšího vzdělávání v oboru

- 30 dní dovolené

Finanční ohodnocení:

- platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě s ohledem na vzdělání a předchozí praxi v oboru (od 14 320,--)

Zájemci zašlou:

- strukturovaný životopis

- motivační dopis

V případě Vašeho zájmu o námi nabízenou pozici zašlete do 30.11 výše požadované dokumenty na email: vedouci.kccl@mostknadeji.cz. Po vyhodnocení zaslané dokumentace budou vybraní uchazeči pozváni na pohovor, jehož datum bude upřesněno.

Terénní pracovník pro osoby ohrožené drogou

Terénní program pro osoby ohrožené drogou vypisuje výběrové řízení na pozici: Terénní pracovník

Úvazek: 1,0 Počet volných míst: 1

Nástup: Dle dohody (místo je volné od 1. 1. 2017)

Pracoviště: Liberec

Náplň práce:

Náplní práce je přímá práce s uživateli drog, terénní pracovník pracuje v přirozeném prostředí klientů. Hlavní filozofií je tzv. Harm Reduction, tj. snižování rizik u uživatelů drog a ochrana veřejného zdraví.

Dále pracovníci vedou s klienty případová poradenství, provádějí krizovou intervenci, po odborném proškolení testování na přítomnost protilátek na HIV, HCV, BWR. Samozřejmostí pak je i zpracovávání příslušné dokumentace.

Požadujeme:

- věk min. 21 let

- kvalifikace: min. SOU, SŠ,

- kurz pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. (kvalifikační kurz lze doplnit po nástupu do zaměstnání)

- schopnost komunikace a práce s lidmi

- samostatnost

- základy práce na PC – Windows, MS Office, internet

- čistý trestní rejstřík

- vyjasněný postoj vůči drogám

Nabízíme:

- zázemí dobře profilované organizace v oboru

- zajímavou práci v dynamickém týmu

- týmovou práci pod supervizí a metodickým vedením

- možnost dalšího vzdělávání v oboru

- 30 dní dovolené

Finanční ohodnocení:

- platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě s ohledem na vzdělání a předchozí praxi v oboru (od 14 320,--)

Zájemci zašlou:

- strukturovaný životopis

- motivační dopis

V případě Vašeho zájmu o námi nabízenou pozici zašlete co nejdříve výše požadované dokumenty na email: vedouci.tp@mostknadeji.cz. Po vyhodnocení zaslané dokumentace budou vybraní uchazeči pozváni na pohovor, jehož datum bude upřesněno.

 

Kontaktní formulář

Zašlete nám zprávu: Zvolte příjemce zprávy
Vaše telefonní číslo (nepovinné):
Váš kontaktní mail (povinné):
Zapiište číslici třicetpět (povinné):