17. 02. 2012 - Články -> Titulní strana

TISKOVÁ ZPRÁVA
V Liberci 15. 2. 2012

Liberecký kraj podpoří protidrogové služby více než třemi milióny Kč

Krajský radní pro sociální resort Pavel Petráček (ČSSD) dnes podepsal se zástupci tří neziskových organizací smlouvy o poskytnutí dotace na protidrogové služby z rozpočtu kraje na tento rok.

„Poskytnutí dotací schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje v celkové výši 3,2 miliónů korun," uvedl radní.

foto

Podle něj se finanční prostředky určené na tento typ služeb na národní úrovni meziročně snižují, ale Liberecký kraj již třetím rokem udržuje financování sociálních služeb orientovaných na pomoc osobám závislým na návykových látkách na stejné úrovni.

„Smlouvy jsme podepsali se zástupci občanských sdružení, která na území našeho kraje poskytují certifikované protidrogové služby. Mezi těmito poskytovateli a krajem je navázána několikaletá přínosná spolupráce," doplnil Pavel Petráček.

Organizace Laxus, Most k naději a Advaita v Libereckém kraji zajišťují celkem 6 služeb nabízejících pomoc uživatelům návykových látek a jejich blízkým. Jedná se o ambulantní a pobytovou léčbu závislých osob a jejich následné doléčování, terénní program, 2 kontaktní centra a odborné poradenství pro závislé osoby ve věznicích.

„Ročně všech těchto služeb využije na 1 400 klientů," řekl radní.

Podporu ve výši 200 tis. Kč získalo občanské sdružení Laxus zastoupené ředitelem Pavlem Plačkem. Příspěvek je určen na protidrogové služby ve věznicích v Libereckém kraji, a to ve Stráži pod Ralskem a Rýnovicích.

Služba pomáhá osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo po jejich propuštění s řešením problémů souvisejících s jejich drogovou závislostí a motivuje je k abstinenci," dodal ředitel Laxusu.

Za občanské sdružení Most k naději smlouvu v zastoupení ředitele Lubomíra Šlapky podepsal vedoucí sociální prevence Martin Motl. Dotace v celkové výši 1.140 tis. Kč jsou určeny na tři protidrogové služby - terénní program pro uživatele drog, kontaktní centrum v Liberci a další v České Lípě. „Co do počtu klientů je nejvyužívanější službou terénní program, jehož pracovníci se v pravidelném režimu pohybují na území kraje," upozornil Martin Motl.

Třetím příjemcem dotace je občanské sdružení Advaita, za které podepsal smlouvu její předseda David Adameček. Z krajského rozpočtu bude poskytnuta dotace 1.860 tis. Kč na činnost terapeutické komunity v Nové Vsi u Chrastavy, ambulantní poradenství a doléčovací program pro drogově závislé v Liberci. Toto sdružení působí v Libereckém kraji již od roku 1997.

Jak na závěr setkání radní řekl, tyto organizace tvoří páteř sítě protidrogových služeb Libereckého kraje. Jsou financovány ze státního rozpočtu prostřednictvím Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Ministerstva práce a sociálních věcí.

„Zbývající část nákladů si musí zajistit z jiných nestátních zdrojů. Vedle kraje jsou významným donátorem zejména jednotlivé obce," vysvětlil Pavel Petráček.

Mgr. Jiří Langer
tiskový mluvčí
Libereckého kraje