6. 05. 2014 - Články -> Titulní strana

Dne 27.3.2014 se v K-centru Liberec odehrálo setkání mezi pracovníky Mostu k naději a výchovnými poradci ze základních škol, která byla posvěcena magistrátem města Liberec, konkrétně odborem školství a kultury. Bohužel se setkání zúčastnili pouze tři výchovní poradci (ZŠP Gollova, ZŠ Aloisina výšina, ZŠ Liberec 5. května), přestože zájem byl avizován původně větší. Za Most k naději se zúčastnil Bc. Jiří Simeth jakožto zástupce vedoucí K-centra Liberec a vedoucí terénních programů Bc. Pavel Pech. Tématem schůzky bylo vzájemné představení služeb, vysvětlení si nejasností, které mnohdy naše služby doprovázejí, zároveň se vzájemně poznat a informačně se obohatit. Přestože návštěva setkání nedoznala původního očekávání, během více jak dvou hodinové schůzky proběhlo již zmiňované představení služeb (Most k naději), seznámení se s náplní práce výchovných poradců a následně se vše přelilo do diskuze nad rozličnými tématy týkající se našich vzájemných styčných bodů. Jedním s ožehavých témat byl stále se snižující věk u dětí při prvním kontaktu s drogou. S tímto problémem se setkali a setkávají všichni zúčastnění a bohužel jsme si museli postesknout, že zde jde především o přelévání zodpovědnosti na různé, mnohdy nevhodné instituce, které s tímto palčivým problémem nemohou příliš co dělat. Schůzka byla ukončena s přáním do budoucna takovéto setkání zopakovat, pokud možno s větší účastí oslovených výchovných poradců.

Text: Jiří Simeth