11. 03. 2011 - Články -> Titulní strana

foto2. 3. 2011

Tři občanská sdružení převzala od kraje smlouvy na protidrogovou prevenci

Krajský radní pro sociální věci Pavel Petráček (ČSSD) předal dnes v sídle Libereckého kraje Smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši 3,2 miliónu Kč z rozpočtu LK na protidrogovou prevenci.

„Smlouvy dostali zástupci občanských sdružení, která na území našeho kraje poskytují certifikované protidrogové programy," zdůraznil radní.

Smlouvu na neinvestiční dotace ve výši 200 000 Kč získalo Občanské sdružení Laxus, o.s. Příspěvek půjde podle ředitele Pavla Plačka na sociální službu Centrum drogových služeb ve vězení v LK.

Ředitel Mostu k naději, o.s. Lubomír Šlapka obdržel dotace směřující na tři sociální služby - terénní programy Kontaktního centra pro lidi ohrožené drogou (260 000 Kč), na Kontaktní centrum (360 000 Kč) a do Centra pro drogově závislé (380 000 Kč).

Dotace na sociální služby Terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi (1 460 000 Kč), Ambulantní poradenství pro drogově závislé v LK (280 000 Kč) a Následná péče pro drogově závislé v LK (260 000 Kč) získalo občanské sdružení .Advaita, o.s. zastoupené ředitelem MUDr. Davidem Adamečkem.

„Organizace jsou podstatnou součástí sítě protidrogových služeb Libereckého kraje. Jsou financovány ze státního rozpočtu v rámci programu protidrogové politiky Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a MPSV ČR, kde si uplatňují finanční krytí do max. výše 70% svých celkových nákladů. Zbývající část nákladů si musí zajistit z jiných nestátních zdrojů," vysvětlil Pavel Petráček.

Nestátními zdroji jsou dotace krajů, obcí a poplatky klientů, které stanovuje zákon o sociálních službách, a dále příspěvky nadací a sponzorů.

„Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje schválilo Zastupitelstvo," připomněl Pavel Petráček.

celé znění článku na: http://www.kraj-lbc.cz//id:105940