19. 07. 2017 - Články -> Sociální protidrogová poradna Janov

V Janově funguje nová protidrogová poradna

Od redakce_HL - 26.5.2017 0534

Od března funguje v Janově nová poradna v oblasti drogové problematiky. Pomoc a podporu tu najdou nejen lidé závislí na drogách, ale také jejich rodinní příslušníci, přátelé a obyvatelé v dané lokalitě se zájmem informovat se o této službě. Poradna je určena pro lidi starší patnácti let a je otevřena zatím tři dny v týdnu. Mimo provozní dobu funguje dle domluvy.

Příběh z protidrogové poradny

Jiří byl dlouhodobě závislý na drogách. Drogy bere více než dvacet let a byl spokojený. Ten životní styl, kdy jeho konání i čas omezovala závislost, ho bavil. Jednoho dne si ale uvědomil, že když se ohlédne, nic za sebou nevidí. Jen prázdné dny a roky. Rozhodl se vyhledat pomoc v protidrogové poradně. Podařilo se ho motivovat, nastoupil do léčebny. Po absolvování základní léčby má v plánu odstěhovat se za svou rodinou. Chtěl by nastoupit do práce a vrátit se do života. I když se mu jeho plány podaří, musí být už navždy ve střehu, protože závislost je boj na celý život.

Nová Sociální protidrogová poradna sídlí v Albrechtické ulici č. 258 bl. D2 a provozuje ji Most k naději. „Na koupi bytu přispělo město Litvínov finanční prostředky, dále jsme od města dostali peníze na úpravu bytu tak, aby vyhovovala podmínkám služby, za což velmi děkujeme. Chceme lidem z Janova pomáhat a chceme, aby si uvědomili, že nejsme represivní složka. Nemusí se bát obracet se na nás se svými problémy. Založili jsme v Janově novou sociální službu a dáváme o sobě vědět. Už máme první klienty, jsme ale připraveni pomáhat větší skupině lidí. Od 1. 7. budeme poskytovat naše služby denně od 8 do 16:30 hodin,“ představila sociální poradnu její vedoucí Iveta Theuserová. Sociální protidrogová poradna vznikla v Janově na základě poptávky lidí. Taková služba totiž v sociálně vyloučené lokalitě dosud chyběla. „Most k naději se zabývá drogovou problematikou dlouhodobě, včetně terénního programu v Janově. V Mostě je zřizovatelem K-centra, ale pro klienty z Janova je někdy velmi problematické do Mostu dojíždět. Přitom protidrogová poradna je v místě, jako je sídliště Janov, velmi důležitá a potřebná,“ říká Iveta Theuserová. Nová poradna je určena pro klienty starší patnácti let. „Obracet se na nás mohou jak uživatelé drog, tak jejich blízcí a příbuzní. Pracujeme s příběhem člověka. Někdo chce s užíváním drog skončit a hledá podporu a pomoc. Jiný chce dál drogy užívat, přitom ale chodit do práce a žít poměrně plnohodnotným životem. Umíme pomoci a poradit oběma skupinám klientů. Doporučíme například vhodné zařízení, kde s odvykáním pomůžou. Poskytujeme ale také sociálně právní služby. Poradíme s novým bydlením, se žádostí o sociální dávky, pomůžeme najít práci nebo třeba řešit exekuci,“ přiblížila činnost protidrogové poradny Iveta Theuserová.

Poradna funguje na principech bezplatnosti, anonymity a diskrétnosti. „Je pro nás velmi důležité, aby nám klient mohl věřit. Práce s drogově závislými je především o motivaci a dlouhodobé důvěře. Postupujeme jen pomalu, ale uvědomujeme si, že i malé procento úspěšnosti je velmi dobrý výsledek,“ doplnila vedoucí poradny. Na poradnu se ale neobrací pouze lidé se závislostmi a jejich nejbližší. Jedná se o téma zajímavé pro širokou veřejnost. „Nejčastější dotazy sice skutečně dostáváme přímo od drogově závislých nebo rodičů, jejichž děti začaly drogy užívat. Ti se většinou ptají, jak poznají, jestli dítě drogu bere, a když už bere, tak jak mu mají pomoci. Odpovídáme ale také na dotazy, zda se nemohou lidé nakazit nějakou nemocí od souseda či kamaráda narkomana. My radíme a pomáháme. Nejsme ale K-centrum a nevyměňujeme stříkačky. Za to však můžeme zprostředkovat ve spolupráci s terénními pracovníky orientační testy na infekčně přenosné choroby. Chceme, aby si obyvatelé Janova na naši přítomnost zvykli a naučili se naše služby využívat. Jsme tu pro ně a jsme trpěliví. Uvědomujeme si, že to my jsme přišli do jejich teritoria a musíme počkat, až nás přijmou,“ říká dále Iveta Theuserová. Při své práci se s kolegou Davidem Schillingem obrací také na školy a instituce. „Navazujeme spolupráci s Městskou policií Litvínov, sociálními pracovníky, neziskovými organizacemi, Policií ČR. Oslovili jsme místní učiliště a střední školy. Dáváme o sobě vědět, informujeme o tom, že tu jsme a jak můžeme pomáhat. Nejlepší reklama ale pro nás je, když si o nás řeknou sami lidé mezi sebou,“ uzavřela Iveta Theuserová.

http://www.homerlive.cz/v-janove-funguje-nova-protidrogova-poradna/