Děkujeme za podporu
č.ú.: 3371253369/0800
 
Mapa okresů Chomutov Most Louny Teplice Litoměřice Ústí nad Labem Děčín Česká Lípa Liberec Jablonec Semily

Domů pevným krokem

„Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději.”

Otto František Babler

Projekt „Domů pevným krokem“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007779 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Domů pevným krokem

Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 03_16_052 Název výzvy: Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Předcházení sociálnímu vyloučení pachatelů trestných činů

Projekt snižuje míru sociálního vyloučení a podporuje resocializaci osob po propuštění z výkonu trestu.

Je zaměřen na zjištění a odstranění souboru potíží vedoucí k předchozím konfliktům se společností, po propuštění podporuje účastníky při získání zaměstnání, bydlení, či vhodné následné péče.

Podpoří celkem 55 osob navracejících se do města Most.

Fyzická realizace projektu: 1. 1. 2018 až 31. 12. 2020

Osoby s trvalým bydlištěm na území města Mostu,
opouštějící výkon trestu v letech 2018-2020.
Projekt poskytne Individuální a Skupinovou podporu v rámci příprav na výstup z výkonu trestu. Podporuje účastníky projektu po výstupu z výkonu trestu při dosahování svých cílů.
Projekt snižuje míru sociálního vyloučení a podporuje resocializaci osob po propuštění z výkonu trestu. Je zaměřen na zjištění a odstranění souboru potíží vedoucí k předchozím konfliktům se společností, po propuštění podporuje účastníky při získání zaměstnání, bydlení, či vhodné následné péče.
Individuální práce s účastníkem projektu, podporuje účastníka i po výstupu: podpora účastníka při realizaci změn a abstinence, zdroje a způsoby řešení objektivních a subjektivních překážek v dosažení změny, práce s rodinnou účastníka v rámci zajištění výstupu a po výstupu.
Po výkonu trestu Vás doprovodí pracovník programu a podpoří Vás při realizaci změny a její udržení, tak jak byla zpracována během aktivit ve výkonu trestu. Jako zdrojů k její realizaci bude využito dostupné sítě existujících služeb (bydlení, sociální instituce, zdravotní péče), aktuálních nabídek pracovního trhu města Mostu.
Obraťte se na svého terapeuta, vychovatele, sociálního pracovníka s žádostí o zprostředkování kontaktu, nebo přímo na pracovníky projektu:
Domů pevným krokem

vedoucí projektu: Martin Motl 602 219 371, vedouci.atk2@mostknadeji.cz
Dvořákova 11,
Žatec 438 01

 
 

Kontaktní formulář

Zašlete nám zprávu: Zvolte příjemce zprávy
Vaše telefonní číslo (nepovinné):
Váš kontaktní mail (povinné):
Zapiište číslici třicetpět (povinné):
 
Děkujeme za podporu
Děkujeme za podporu Děkujeme za podporu