Prevencí k bezpečí

Nabízíme bezplatnou realizaci interaktivních besed na vámi zvolené téma, které je aktuální a potřebné

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je formou osvětové činnosti předat potřebné informace cílové skupině a to prostřednictvím besed.

V rámci projektu bude zrealizováno celkem 12 besed.

Cílová skupina projektu

  • mladí lidé (od 12 do 30 let)
  • žáci a studenti základních (od 6. třídy) a středních škol, VOŠ a učilišť na území města Mostu
  • klienti sociálních služeb na území města Mostu (např. NZDM, SAS, domov pro seniory, apod.)
  • senioři žijící ve městě Most

Pro žáky a studenty a klienty sociálních služeb jsou nabízena témata především v oblasti prevence užívání drog, závislosti a rizikového chování. Např.: legální drogy, nelegální drogy, funkce K-center a terénních protidrogových programů, infekční a pohlavně přenosné choroby, sociální vyloučení a chudoba aj.

Pro cílovou skupinu senioři jsou nabízena témata především z oblasti mezních a krizových situací. Např.: krizová pomoc seniorům, problematika seniorů v souvislosti s krizí, bezpečný domov aj.

Popis besedy

  • konkrétní téma a obsah besedy je se zájemcem předem domluveno - musí se ale jednat o téma, které je pro cílovou skupinu aktuální, přínosné a potřebné
  • besedy realizují zkušení lektoři, kteří mají mnohaletou praxi ve výše uvedených oblastech
  • maximální počet účastníků na jedné besedě je stanoven na 30 osob
  • délka jedné besedy je 90 minut nebo 2 vyučovací hodiny
  • besedy jsou realizovány interaktivní formou – účastníci jsou aktivně zapojeni
  • besedy jsou bezplatné

Kontakty

Pokud máte o besedu zájem, kontaktujte naše lektory:

Ø Bc. Jiřina Venclíčková – tel. číslo 728 697 202 (cílová skupina senioři)

Ø Karel Fiala – tel. číslo 601 338 250 (cílová skupina žáci a studenti, mladí lidé)

Realizace projektu: od 1.1.2018 do 31.12.2018

Tento projekt je finančně podpořen statutárním městem Most v rámci dotačního programu zaměřeného na Aktivity prevence kriminality v roce 2018.


letak-prevenci-k-bezpeci.docx [ 144.17 kB, DOCX ]