Děkujeme za podporu
č.ú.: 3371253369/0800
 
Mapa okresů Chomutov Most Louny Teplice Litoměřice Ústí nad Labem Děčín Česká Lípa Liberec Jablonec Semily

Sociální protidrogová poradna Janov

„Ukázněnost je most mezi úmyslem a úspěchem.”

Jim Rohn

Služba „Sociální protidrogová poradna“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006093 má platné pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 s účinností ode dne 1.1.2019 do 31.12.2021.

Sociální protidrogová poradna

 • Jedná se o sociální službu, která je poskytována ambulantní i terénní formou - odborné sociální poradenství zaměřené na oblast drogové problematiky. Služba se věnuje problematice závislostního chování a přistupuje k ní jako ke komplexnímu problému.

 • V populaci stále roste počet osob, které mají problém se závislostním chováním. S tímto jsou zároveň spojené nepříznivé sociální, ekonomické a především zdravotní problémy.

 • Primárním cílem je pomoc a podpora klientů z cílové skupiny v jejich momentální tíživé situaci, se kterou si oni sami neumí poradit. Cílem služby je zlepšit nebo zastavit zhoršování sociální situace klienta.

 • Pomoc a podporu poskytujeme v oblasti závislostního chování, nejen aktivním uživatelům, ale také těm, kterých se problematika dále dotýká (např. příbuzných a osob blízkých osobám ohrožených závislostí).

Cílová skupina

 • Osoby starší 15-ti let

  Primárně:

  • Aktivní uživatelé drog - osoby užívající OPL,
  • osoby, které experimentují s návykovými látkami,
  • abstinující uživatelé,
  • osoby s nelátkovou závislostí (např. gambling).

  Dále:

  • Rodina, příbuzní a blízcí, či jiné blízké osoby závislých, kterých se problematika závislostního chování dotýká,
  • osoby žijící v dané lokalitě, kterým je zprostředkován přístup k základním informacím o závislostním chování,
  • žáci a studenti ZŠ a SŠ (besedy na školách nebo přímo v zařízení služby),
  • klienti dalších sociálních služeb, které v lokalitě poskytují služby (besedy),
  • široká veřejnost (PR akce, dny otevřených dveří, Mezinárodní den proti AIDS a další).

Naše služby

 • Základní poradenství - v rámci této služby jsou klientům poskytovány potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé a obtížné sociální situace, poskytování informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb a možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení,
 • odborné poradenství – poskytnutí poradenství v oblasti drog, motivační konzultace, zprostředkování léčby, informace o detoxu, detoxikační léčbě, léčebnách a komunitách, poskytování krizové intervence, poskytování informací z oblasti zdravotní, sociální a právní,
 • Program „Chci do práce“ - jde o poradenství z oblasti trhu práce, podpora a pomoc klientům se zorientovat na trhu práce, přístup na internet, pomoc při vyřizování potřebných dokumentů, tj. OP, opis, výpis trestního rejstříku, apod., pomoc s přípravou na pracovní pohovor, sepsání životopisu,
  • doplňkové služby – ve spolupráci s terénním programem lze zajistit screeningové testování na infekční a pohlavní nemoci (pouze na objednání).

  SPP Janov průběžně vyhodnotí potřeby cílové populace a na jejich základě zřídí další doplňkové služby, které budou napomáhat klientům udržet jejich snížený zdravotní a sociální status v důsledku užívání drog.

  Principy práce

  • Respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta - ke každému člověku přistupujeme individuálně, lidsky a s respektem,
  • nízkoprahovost - službu může využít kdokoliv, koho se týká problematika drog,
  • diskrétnost - službu poskytujeme zcela anonymně; nepožadujeme žádné doklady ani jména,
  • bezplatnost - všechny služby poskytujeme zdarma,
  • ochrana práv klienta - respektujeme veškerá práva klienta a hájíme zájmy klientů.

  Kapacita služby

  • Maximální okamžitá kapacita služby: 2 klienti,
  • maximální okamžitá skupinová kapacita služby: 4 klienti/1 pracovník.

  Provozní doba služby a kontakty

  Ambulantní forma:

  Po: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30

  Út: 8.00 - 12.00

  St: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30

  Čt: 8.00 - 12.00

  Pá: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30

  Terénní forma:

  Út: 12.30 - 16.30

  Čt: 12.30 - 16.30

  Kontakty:

  Služba je poskytována na adrese Holešická 251 (D1), Litvínov - Janov; 435 42

  Odpovědný vedoucí služby: Ing. Lenka Acs Holakovská

  Kontaktní pracovník: David Schilling

  Sociální pracovnice: Bc. Lenka Stupková

  Telefonní čísla: 601 159 099, 601 159 100

  Email: sppj@mostknadeji.cz

   

  Aktuální články

  Evropský testovací týden 2022

  Evropský testovací týden 2022

  Ve dnech 21.11.-28.11.2022 bude jako každoročně probíhat EVROPSKÝ TESTOVACÍ TÝDEN. Testovat na infekční nemoci budeme i u nás v K- centru. Testování je anonymní a bezplatné. Dorazit můžete každý den mezi 8.30 h až 15.30 h.PREVENCE JE DŮLEŽITÁ !!!!!
  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

  Dobrý den,srdečně Vás zveme na den otevřených dveří v K-centru v Mostě.😊 Můžete nahlédnout do prostor K-centra a na práci, kterou zde vykonáváme. Rádi Vám zodpovíme i všechny Vaše případné dotazy.Budeme se na Vás těšit dne 17.10.2022 od 9.00 hodin do....
  ŘÍJEN PRO NEZISKOVKY

  ŘÍJEN PRO NEZISKOVKY

  Opět jako každoročně si Vás dovolujeme pozvat na akci ,,ŘÍJEN PRO NEZISKOVKY". Oficiální zahájení se bude konat v pondělí, dne 3.10.2022 v 15:30 hodin v Radničním parku. Budeme se těšit 😊
   
   

  Kontaktní formulář

  Zašlete nám zprávu: Zvolte příjemce zprávy
  Vaše telefonní číslo (nepovinné):
  Váš kontaktní mail (povinné):
  Zapiište číslici třicetpět (povinné):