Děkujeme za podporu
č.ú.: 3371253369/0800
 
Mapa okresů Chomutov Most Louny Teplice Litoměřice Ústí nad Labem Děčín Česká Lípa Liberec Jablonec Semily

Sociální protidrogová poradna Janov

„Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději.”

Otto František Babler

Služba „Sociální protidrogová poradna“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006093 má platné pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 s účinností ode dne 1.1.2019 do 31.12.2021.

Sociální protidrogová poradna

 • Jedná se o sociální službu, která je poskytována ambulantní i terénní formou - odborné sociální poradenství zaměřené na oblast drogové problematiky. Služba se věnuje problematice závislostního chování a přistupuje k ní jako ke komlexnímu problému.

 • V populaci stále roste počet osob, které mají problém se závislostním chováním. S tímto jsou zároveň spojené nepříznivé sociální, ekonomické a především zdravotní problémy.

 • Primárním cílem je pomoc a podpora klientů z cílové skupiny v jejich momentální tíživé situaci, se kterou si oni sami neumí poradit. Cílem služby je zlepšit nebo zastavit zhoršování sociální situace klienta.

 • Pomoc a podporu poskytujeme v oblasti závislostního chování, nejen aktivním uživatelům, ale také těm, kterých se problematika dále dotýká (např. příbuzných a osob blízkých osobám ohrožených závislostí).

Cílová skupina

 • Osoby starší 15-ti let

  Primárně:

  • Aktivní uživatelé drog - osoby užívající OPL,
  • osoby, které experimentují s návykovými látkami,
  • abstinující uživatelé,
  • osoby s nelátkovou závislostí (např. gambling).

  Dále:

  • Rodina, příbuzní a blízcí, či jiné blízké osoby závislých, kterých se problematika závislostního chování dotýká,
  • osoby žijící v dané lokalitě, kterým je zprostředkován přístup k základním informacím o závislostním chování,
  • žáci a studenti ZŠ a SŠ (besedy na školách nebo přímo v zařízení služby),
  • klienti dalších sociálních služeb, které v lokalitě poskytují služby (besedy),
  • široká veřejnost (PR akce, dny otevřených dveří, Mezinárodní den proti AIDS a další).

Naše služby

 • Základní poradenství - v rámci této služby jsou klientům poskytovány potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé a obtížné sociální situace, poskytování informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb a možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení,
 • odborné poradenství – poskytnutí poradenství v oblasti drog, motivační konzultace, zprostředkování léčby, informace o detoxu, detoxikační léčbě, léčebnách a komunitách, poskytování krizové intervence, poskytování informací z oblasti zdravotní, sociální a právní,
 • Program „Chci do práce“ - jde o poradenství z oblasti trhu práce, podpora a pomoc klientům se zorientovat na trhu práce, přístup na internet, pomoc při vyřizování potřebných dokumentů, tj. OP, opis, výpis trestního rejstříku, apod., pomoc s přípravou na pracovní pohovor, sepsání životopisu,
  • doplňkové služby – ve spolupráci s terénním programem lze zajistit screeningové testování na infekční a pohlavní nemoci (pouze na objednání).

  SPP Janov průběžně vyhodnotí potřeby cílové populace a na jejich základě zřídí další doplňkové služby, které budou napomáhat klientům udržet jejich snížený zdravotní a sociální status v důsledku užívání drog.

  Principy práce

  • Respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta - ke každému člověku přistupujeme individuálně, lidsky a s respektem,
  • nízkoprahovost - službu může využít kdokoliv, koho se týká problematika drog,
  • diskrétnost - službu poskytujeme zcela anonymně; nepožadujeme žádné doklady ani jména,
  • bezplatnost - všechny služby poskytujeme zdarma,
  • ochrana práv klienta - respektujeme veškerá práva klienta a hájíme zájmy klientů.

  Kapacita služby

  • Maximální okamžitá kapacita služby: 2 klienti,
  • maximální okamžitá skupinová kapacita služby: 4 klienti/1 pracovník.

  Provozní doba služby a kontakty

  Ambulantní forma:

  Po: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30

  Út: 8.00 - 12.00

  St: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30

  Čt: 8.00 - 12.00

  Pá: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30

  Terénní forma:

  Út: 12.30 - 16.30

  Čt: 12.30 - 16.30

  Kontakty:

  Služba je poskytována na adrese Holešická 251 (D1), Litvínov - Janov; 435 42

  Odpovědný vedoucí služby: Lubomír Šlapka

  Kontaktní pracovník: David Schilling

  Sociální pracovnice: Bc. Lenka Stupková

  Telefonní čísla: 601 159 099, 601 159 100

  Email: sppj@mostknadeji.cz

   

  Aktuální články

  Potravinová sbírka 2021

  Potravinová sbírka 2021

  Dne 24. 4. 2021 proběhla potravinová sbírka v Tescu Most. Vybralo se celkem 847 kg potravin a 52,5 kg drogerie, které budou přerozdělovány nejpotřebnější lidem v rámci jednotlivých služeb Mostu k naději, z.s. Všem, kteří přispěli velmi děkujeme. Vaší pomoci....
  Most k naději pomáhá nejchudším osobám

  Most k naději pomáhá nejchudším osobám

  Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II Financování projektu Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008 je projektem financovaným z prostředků Fondu evropské pomoci....
  Potravinová sbírka 23. 11. 2019 v Tescu Litvínov

  Potravinová sbírka 23. 11. 2019 v Tescu Litvínov

  Dne 23. 11. 2019 proběhla v Tescu Litvínov potravinová sbírka, pro služby Mostu k naději, z.s. Během dne se vybralo 849,5 kg potravin a 113,4 kg drogerie. Všem, kteří sbírku podpořili velmi děkujeme. Vážíme si Vašho vstřícného přístupu, kterým dáváte....
   
   

  Kontaktní formulář

  Zašlete nám zprávu: Zvolte příjemce zprávy
  Vaše telefonní číslo (nepovinné):
  Váš kontaktní mail (povinné):
  Zapiište číslici třicetpět (povinné):