Děkujeme za podporu
č.ú.: 3371253369/0800
 
Mapa okresů Chomutov Most Louny Teplice Litoměřice Ústí nad Labem Děčín Česká Lípa Liberec Jablonec Semily

Sociální protidrogová poradna Janov

„Chvilka pomoci i je lepší než deset dní soucitu.”

rumunské přísloví

Projekt „Sociální protidrogová poradna“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006093 je financován na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/042/0006093 z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Sociální protidrogová poradna

 • Jedná se o ambulantní formu sociální služby - odborné sociální poradenství zaměřené na oblast drogové problematiky. Projekt se věnuje problematice užívání drog a přistupuje k ní jako ke komlexnímu problému.

 • V populaci stále roste počet osob, které užívají návykové látky a s tím spojené nepříznivé sociální, ekonomické a především zdravotní problémy.

 • Primárním cílem je pomoc a podpora klientů z cílové skupiny v jejich momentální tíživé situaci, se kterou si oni sami neumí poradit. Cílem služby je zastavit zhoršování nebo zlepšit sociální situaci klienta, který je sociálně vyloučený nebo je ohrožený sociálním vyloučením v důsledku užívání drog.

 • Pomoc a podporu poskytujeme v oblasti problematiky užívání drog nejen osobám, které drogy užívají, ale také těm, kterých se drogová problematika osobně dotýká, (např. příbuzných a osob blízkých osobám ohrožených závislostí). Nejedná se tedy pouze o řešení samotného problému a jeho následků, ale také o předcházení a zmírnění širokého spektra negativních sociálních dopadů.

Klíčové aktivity projektu

 • Sestavení realizačního týmu
 • Informační kampaň
 • Poradenská činnost v oblasti drogových závislostí
 • Společná setkání poskytovatelů sociálních služeb v Janově

Cílová skupina

 • Osoby starší 15-ti let

  Primárně:

  • aktivní uživatelé drog – osoby užívající OPL
  • osoby, které experimentují s návykovými látkami

  Dále:

  • rodina, příbuzní a blízcí, či jiné blízké osoby závislých, kterých se drogová problematika dotýká
  • osoby žijící v dané lokalitě, aby měli přístup k relevantním informacím a kontaktům na službu, na kterou se mohou v případě zájmu obrátit.

Naše služby

 • základní poradenství - v rámci této služby jsou klientům poskytovány potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé a obtížné sociální situace, poskytování informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb a možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení
 • odborné poradenství – poskytnutí poradenství v oblasti drog, motivační konzultace, zprostředkování léčby, informace o detoxu, detoxikační léčbě, léčebnách a komunitách, poskytování krizové intervence, poskytování informací z oblasti zdravotní, sociální a právní
 • Program „Chci do práce“ - jde o poradenství z oblasti trhu práce, podpora a pomoc klientům se zorientovat na trhu práce, přístup na internet, pomoc při vyřizování potřebných dokumentů, tj. OP, opis, výpis trestního rejstříku, apod., pomoc s přípravou na pracovní pohovor, sepsání životopisu
  • doplňkové služby – ve spolupráci s terénním programem lze zajistit screeningové testování na infekční a pohlavní nemoci (pouze na objednání)

  SPP Janov průběžně vyhodnotí potřeby cílové populace a na jejich základě zřídí další doplňkové služby, které budou napomáhat klientům udržet jejich snížený zdravotní a sociální status v důsledku užívání drog.

  Principy práce

  • Respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta - ke každému člověku přistupujeme individuálně, lidsky a s respektem
  • Nízkoprahovost - službu může využít kdokoliv, koho se týká problematika drog
  • Diskrétnost - službu poskytujeme zcela anonymně; nepožadujeme žádné doklady ani jména
  • Bezplatnost - všechny služby poskytujeme zdarma
  • Ochrana práv klienta - respektujeme veškerá práva klienta a hájíme zájmy klientů

  Kapacita služby

  • maximální okamžitá kapacita služby: 2 klienti
  • maximální okamžitá skupinová kapacita služby: 4 klienti/1 pracovník

  Provozní doba služby a kontakty

  Pondělí - pátek

  8.00 - 16:30 hod.

  12:00 - 12:30 polední pauza

  Kontakty:

  Služba je poskytována na adrese Holešická 251, Litvínov 8 - Janov; 435 42

  Odpovědný vedoucí služby: Lubomír Šlapka

  Kontaktní pracovník: David Schilling

  Sociální pracovnice: Bc. Lenka Stupková

  Telefonní čísla: 601 159 099, 601 159 100

  Email: sppj@mostknadeji.cz

   

  Aktuální články

  Potravinová sbírka 23. 11. 2019 v Tescu Litvínov

  Potravinová sbírka 23. 11. 2019 v Tescu Litvínov

  Dne 23. 11. 2019 proběhla v Tescu Litvínov potravinová sbírka, pro služby Mostu k naději, z.s. Během dne se vybralo 849,5 kg potravin a 113,4 kg drogerie. Všem, kteří sbírku podpořili velmi děkujeme. Vážíme si Vašho vstřícného přístupu, kterým dáváte....
  Prezentace vedoucí SPP na zasedání RVPPK

  Prezentace vedoucí SPP na zasedání RVPPK

  Prezentace o SVL Janov na zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality Dne 27. června 2019, v rámci setkání výboru RVPPK v budově ministerstva vnitra, vystoupila Iveta Theuserová DiS. s představením problematiky sídliště Litvínov - Janov. Tato....
  Potravinová sbírka 2019

  Potravinová sbírka 2019

  Potravinová sbírka 18. 5. 2018 Dne 18. 5. 2019 se naše organizace zapojila do potravinové sbírky 2019. Vybráno bylo 559,47 kg potravin a 3 kg drogerie v Penny marketu, Višňová 3129, Most. Velmi děkujeme všem zaměstnancům marketu za vstřícný, laskavý přístup....
   
   

  Kontaktní formulář

  Zašlete nám zprávu: Zvolte příjemce zprávy
  Vaše telefonní číslo (nepovinné):
  Váš kontaktní mail (povinné):
  Zapiište číslici třicetpět (povinné):