1. 12. 2014 - Články -> Linka duševní tísně

Linka duševní tísně nemá žádná tabuizovaná témata, která by byla nevhodná rozebírat. Jedním z nich je i podezření na zanedbávání dítěte.

Volající je žena, která zpočátku neví, jak zahájit rozhovor. Trpělivě a bez naléhání dodáváme volající odvahu. Žena je sousedka ,,divné rodiny“ z jejich vesnice. Přistěhovala se před několika měsíci. Několik dětí, málokdy jsou vidět mimo dům. Jedním z nich je holčička, asi 10 let, mentálně a tělesně postižená. Muž se živí sběrem dřeva, kovu a drobnými službami. Lidé serodiny straní, přesto mají pocit, že není vše v pořádku. Paní není skoro vidět, a v domě je slyšet často křik a pláč. Volající se už několikrát snažila sblížit se s rodinou, ale nebylo jí otevřeno. Má strach, aby něco svou nevšímavostí nezanedbala, ale také aby nebyla příliš zvědavá, ale když kouká na tragédie, které ukazují televizní zprávy? Co se dá udělat? Odpověď je jednoznačná - je dobré UDĚLAT COKOLIV, než být nevšímavý.

Je vždy těžké rozhodnout se překonat lhostejnost, a pokoušet se nebýt hluchý a slepý k problémům jiných, zejména bezbranných dětí v případě, že vyrůstají v nezdravém rodinném prostředí. Možná, že i ve vašem okolí se děje něco, o čem byste si v rámci NONSTOP pomoci Linky duševní tísně na čísle 476 701 444, skype kontakt ldt.most, anebo emailové poradenství ldt.most@seznam.cz, chtěli povídat.

Článek zveřejněn na FB Linka Duševní Tísně dne 2.9.2014