Program sociální prevence

Program sociální prevence (dále PSP) je sociální službou určenou k podpoře cílové skupiny lidí, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením, nebo kteří se do takové situace dostali. Jde o jedince, ale i rodiny, kteří mají problémy s dluhy, potřebují pomoc při hledání zaměstnání, potřebují pomoci při vyřizování věcí s úřady, atd. Význam PSP je především v podpoře klientů v co největší zlepšení jejich sociální situace, nebo při nejmenším neprohlubování nepříznivé situace.

Posláním PSP je prevence a snižování rizik spojených se sociálním vyloučením. Motivovat klienty k pozitivní změně v sociální oblasti a následné podpoře jejich pozitivního chování, které vede k lepšímu začlenění do společnosti.

Cílová skupina

Od 18 let, osoby bez přístřeší, osoby vedoucí rizikový způsob života, blízcí těchto osob, osoby v náročné životní situaci, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách.

Základní nabídka služeb

  • Bydlení – pomoc při hledání bytů, ubytoven, azylových domů, možností ubytování.

  • Dluhy a exekuce – pomoc s vyjednáváním splátkových kalendářů, pomoc při shánění potřebných dokumentů k oddlužení.

  • Doprovod/asistence – doprovod na úřady, k doktorovi, budeme dohlížet na dodržování vašich práv.

  • Krizová intervence – telefonická i osobní intervence při akutním problému.

  • Následná pomoc – poradíme na koho se máte obrátit v místě bydliště s vašim problémem a poskytneme vám kontakt – občanská poradna, právní poradna, úřad práce, ...

  • Ošetření – poskytnutí základního zdravotního ošetření v terénu.

  • Poradenství – s domácím rozpočtem, jak získat a udržet zaměstnání, vedením chodu domácnosti a dalším. Jedná se tedy o vedení motivačních a aktivačních rozhovorů.

  • Zaměstnání – pomoc při hledání práce, sepsání životopisu, přípravě na pracovní pohovor, komunikací s Úřadem práce, ...

  • Sociální poradenství – poradenství o dávkách, informace o jednotlivých dávkách, na které máte nárok, … Sociálně-právní poradenství – pomoc při podání odvolání, sepisování smluv, oddlužení, atd.

  • Potravinová pomoc - poskytnutí potravinové pomoci osobě v nouzi.

Pracujeme v přirozeném prostředí klienta, za klienty docházíme. S klienty pracujeme anonymně. Všechny služby jsou zdarma.

Jsme vám k dispozici:

Liberecko: Pondělí až pátek (8.00-16:30)

na telefoním čísle: 725 457 257

Email: psp@mostknadeji.cz foto Most k Naději - Program sociální prevence

(stačí nás prozvonit, napsat sms, sos)

Náš tým:

Terénní pracovníci: Kristýna Kučerová, Marie Jarková

Vedoucí programu: Lubomír Brůžek

Tel. vedoucí: 702 247 846

email: vedouci.psp@mostknadeji.cz

Finančně nás podporují:

Terénní program sociální prevence je finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Terénní program sociální prevence je finančně podpořen Libereckým krajem a městem Liberec.

Přiložené dokumenty:

Leták PSP