Centrum pro rodinu a následnou péči (CRaNP)

Program následné péče Centra pro rodinu a následnou péči poskytuje služby v oblasti sociálního poradenství a následné péče pro lidi závislé na návykových látkách, lidi ohrožené závislostí a jejich blízké.

Co je naší posláním

Poskytovat ambulantní formou sociální a adiktologické služby v oblasti poradenství a následné péče osobám závislým na návykových látkách, které min. 3 měsíce abstinují; osobám závislostí ohroženým a jejich blízkým. Svou činností podporuje klienty v abstinenčním životním stylu a v procesu integrace do společnosti, podporu v celém procesu poskytuje také jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám. Rodinné příslušníky a další blízké osoby aktivních uživatelů podporuje ve zvládání zátěžových situací, které s sebou užívání drog blízkou osobou přináší.

Co je naším cílem

 • Podpořit klienty v abstinenčním životním stylu a posílit prevenci relapsu.
 • Podpořit klienty v procesu integrace do společnosti.
 • Podpořit rodiče či jiné blízkým osoby abstinujících či aktivních uživatelů OPL.

Komu jsou naše služby určeny

 • Osobám starším 15 let, které:
  - absolovvali rezidenční či ambulantní léčbu;
  - abstinují sami minimálně 3 měsíce.
 • Osobám, jejichž blízcí abstinují od návykových látek anebo jsou jejich aktivními uživateli.

Komu služby nemůžeme poskytnout

 • Osobám vyžadujícím bezbariérový přístup (prostory se nacházejí ve druhém patře budovy)
 • Osobám vyžadujícím alternativní způsob komunikace
 • Osobám mluvícím jiným než českým a slovenským jazykem, pokud si nepřizvou tlumočníka.

Co nabízíme

 • Podpůrné individuální poradenství a pro klienty
 • Podpůrné individuální a skupinové terapie pro klienty
 • Práci s rodinnými příslušníky a blízkými osobami klienta
  (včetně rodičovských skupin)
 • Pracovní a sociálně právní poradenství a trénink dovedností
  (edukativní vedení zaměřené k uplatnění se na trhu práce
 • Krizovou intervenci osobní/telefonickou, internetové poradenství

Principy práce

 • Respektování svobodné volby a individuálních potřeb klienta
 • Bezplatnost služeb
 • Diskrétnost a ochrana práv klienta

Co je potřeba udělat pro vstup do služby

Kapacita služby

 • Individuální poradenství/terapie, rodinná a párová terapie - 4 konzultace na jednoho pracovníka na den
 • Skupinová terapie - maximálně 1x za den, maximální počet účastníků 12

  Kontakt

  Vedoucí projektu - PhDr. Dagmar Jandová

  foto P. Jilemnického 1929, 434 01 Most
  foto 777 736 943
  fotocranp@mostknadeji.cz

  Detailní kontakty na naše projekty a obdobně zaměřené organizace v Ústeckém a Libereckém kraji naleznete na interaktivní mapě v horní liště stránek!

  Provozní doba

  Pondělí 14.00 – 17.00
  Úterý dle telefonické domluvy
  Středa 9.00 – 17.00
  Čtvrtek 9.00 – 19.00
  Pátek

  dle telefonické domluvy

  Fotografie

  Prostory


  Ergoterapie - výrobky

  Napsali o nás

  eMostecko - 17. 4. 2014

  Krušnohor - únor 2013, str. 28 - 29

  Mostecký deník - 1. 2. 2013

  dvouměsíčník AMB - leden, únor 2012

  týdeník Homér - 13. 10. 2011

  Mostecký deník - 7. 10. 2011