Preventivní programy pro školy, kluby, skupiny osob ohrožených patologickými jevy

Tématické okruhy:

  • 1. Funkce K-centra a Terénních programů - rozdíl mezi K-centrem a terénními programy, poskytované služby, financování a protidrogová politika vČR
  • 2. Legální drogy - rozdělení (tabákové výrobky, alkohol, euphoria, mefedron atd.), zdravotní a sociální rizika související s užíváním LD, závislostní chování a závislost na LD
  • 3. Nelegální drogy - rozdělení (opiáty, konopné drogy, stimulanty atd.), zdravotní a sociální rizika související sužíváním ND, závislostní a patologické chování, závislost a léčba, příklady zpraxe, nejčastější mýty a zkreslené informace o drogách
  • 4. Infekční a pohlavně přenosné choroby, prostituce - rizikové chování (promiskuita, nitrožilní aplikace drog), popis jednotlivých nemocí (možnost nákazy, inkubační doba, příznaky, léčba, prevence, rizika prostituce
  • 5. Sociální vyloučení a chudoba - příčiny bezdomovectví, vznik chudoby, život vsociálně vyloučených lokalitách a ghetech, zadluženost a její dopady, patologické jevy v sociálně vyloučených komunitách (nadužívání drog a alkoholu, gambling, lichva atd.)

Jednotlivé okruhy se mohou vzájemně prolínat, nebo se soustředit na jediný podokruh. Zadavatel si tak může objednat besedu na míru, dle potřeb jednotlivých skupin.

Trvání besedy je 2 x 45 minut. Jde individuálně upravit podle zájmu zadavatele.

Cena jedné besedy je 800 Kč.

Při realizaci besed je kladen důraz na interakci zůčastněných. Snažíme se tak o dialog mezi lektory a jejich posluchači ne o pouhou ,,nudnou" přednášku.

 

Kontaktní formulář

Zašlete nám zprávu: Zvolte příjemce zprávy
Vaše telefonní číslo (nepovinné):
Váš kontaktní mail (povinné):
Zapiište číslici třicetpět (povinné):