Děkujeme za podporu
č.ú.: 3371253369/0800
 
Mapa okresů Chomutov Most Louny Teplice Litoměřice Ústí nad Labem Děčín Česká Lípa Liberec Jablonec Semily

Sociální protidrogová poradna Janov

„Ukázněnost je most mezi úmyslem a úspěchem.”

Jim Rohn

Služba „Sociální protidrogová poradna“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006093 má platné pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 s účinností ode dne 1.1.2019 do 31.12.2021.

Sociální protidrogová poradna

 • Jedná se o sociální službu, která je poskytována ambulantní i terénní formou - odborné sociální poradenství zaměřené na oblast drogové problematiky. Služba se věnuje problematice závislostního chování a přistupuje k ní jako ke komplexnímu problému.

 • V populaci stále roste počet osob, které mají problém se závislostním chováním. S tímto jsou zároveň spojené nepříznivé sociální, ekonomické a především zdravotní problémy.

 • Primárním cílem je pomoc a podpora klientů z cílové skupiny v jejich momentální tíživé situaci, se kterou si oni sami neumí poradit. Cílem služby je zlepšit nebo zastavit zhoršování sociální situace klienta.

 • Pomoc a podporu poskytujeme v oblasti závislostního chování, nejen aktivním uživatelům, ale také těm, kterých se problematika dále dotýká (např. příbuzných a osob blízkých osobám ohrožených závislostí).

Cílová skupina

 • Osoby starší 15-ti let

  Primárně:

  • Aktivní uživatelé drog - osoby užívající OPL,
  • osoby, které experimentují s návykovými látkami,
  • abstinující uživatelé,
  • osoby s nelátkovou závislostí (např. gambling).

  Dále:

  • Rodina, příbuzní a blízcí, či jiné blízké osoby závislých, kterých se problematika závislostního chování dotýká,
  • osoby žijící v dané lokalitě, kterým je zprostředkován přístup k základním informacím o závislostním chování,
  • široká veřejnost (PR akce, dny otevřených dveří, Mezinárodní den proti AIDS a další).

Naše služby

 • Základní poradenství - v rámci této služby jsou klientům poskytovány potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé a obtížné sociální situace, poskytování informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb a možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení,
 • odborné poradenství – poskytnutí poradenství v oblasti drog, motivační konzultace, zprostředkování léčby, informace o detoxu, detoxikační léčbě, léčebnách a komunitách, poskytování krizové intervence, poskytování informací z oblasti zdravotní, sociální a právní,
 • sociální práce - podpora a pomoc klientům v orientaci na trhu práce, přístup na internet, pomoc při vyřizování potřebných dokumentů, tj. OP, opis, výpis trestního rejstříku, apod., pomoc s přípravou na pracovní pohovor, sepsání životopisu,
 • doplňkové služby – ve spolupráci s terénním programem lze zajistit screeningové testování na infekční a pohlavní nemoci (pouze na objednání).

SPP Janov průběžně vyhodnotí potřeby cílové populace a na jejich základě zřídí další doplňkové služby, které budou napomáhat klientům udržet jejich snížený zdravotní a sociální status v důsledku užívání drog.

Principy práce

 • Respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta - ke každému člověku přistupujeme individuálně, lidsky a s respektem,
 • nízkoprahovost - službu může využít kdokoliv, koho se týká problematika drog,
 • diskrétnost - službu poskytujeme zcela anonymně; nepožadujeme žádné doklady ani jména,
 • bezplatnost - všechny služby poskytujeme zdarma,
 • ochrana práv klienta - respektujeme veškerá práva klienta a hájíme zájmy klientů.

Kapacita služby

 • Maximální okamžitá kapacita služby: 2 klienti,
 • maximální okamžitá skupinová kapacita služby: 4 klienti/1 pracovník.

Provozní doba služby a kontakty

Ambulantní forma:

Po: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30

Út: 8.00 - 12.00

St: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30

Čt: 8.00 - 12.00

Pá: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30

Terénní forma:

Út: 12.30 - 16.30

Čt: 12.30 - 16.30

Kontakty:

Služba je poskytována na adrese Holešická 251 (D1), Litvínov - Janov; 435 42

Odpovědný vedoucí služby: Ing. Lenka Acs Holakovská

Kontaktní pracovník: David Schilling

Sociální pracovnice: Bc. Lenka Stupková

Telefonní čísla: 601 159 099

Email: sppj@mostknadeji.cz

 

Aktuální články

EVROPSKÝ TESTOVACÍ TÝDEN 2023

EVROPSKÝ TESTOVACÍ TÝDEN 2023

Ve dnech 20.11.2023-27.11.2023 bude jako každoročně probíhat EVROPSKÝ TESTOVACÍ TÝDEN. Testovat na infekční nemoci budeme i u nás v K- centru v Mostě. Testování je anonymní a bezplatné. Dorazit můžete každý den mezi 8.30 h až 15.30 h.PREVENCE JE DŮLEŽITÁ....
Evropský testovací týden 2022

Evropský testovací týden 2022

Ve dnech 21.11.-28.11.2022 bude jako každoročně probíhat EVROPSKÝ TESTOVACÍ TÝDEN. Testovat na infekční nemoci budeme i u nás v K- centru. Testování je anonymní a bezplatné. Dorazit můžete každý den mezi 8.30 h až 15.30 h.PREVENCE JE DŮLEŽITÁ !!!!!
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dobrý den,srdečně Vás zveme na den otevřených dveří v K-centru v Mostě.😊 Můžete nahlédnout do prostor K-centra a na práci, kterou zde vykonáváme. Rádi Vám zodpovíme i všechny Vaše případné dotazy.Budeme se na Vás těšit dne 17.10.2022 od 9.00 hodin do....
 
 

Kontaktní formulář

Zašlete nám zprávu: Zvolte příjemce zprávy
Vaše telefonní číslo (nepovinné):
Váš kontaktní mail (povinné):
Zapiište číslici třicetpět (povinné):